Fri, 07 / 2021 | helios

Lịch sinh hoạt của Kenny 7 tháng tuổi theo esay : 2-3-4 7h-7h30 : thức dậy Ty bình : 180-200ml sữa mẹ 9h-9h30 : ngủ nap 1 10h30-11h : thức dậy 11h-11h30 : ăn dặm kiểu nhật 12h-12h30 : ty bình 180ml sữa mẹ 14h : ngủ nap 2 16h : sữa mẹ 180ml 17h30 […]Lịch sinh hoạt của Kenny 7 tháng tuổi theo esay : 2-3-4
7h-7h30 : thức dậy
Ty bình : 180-200ml sữa mẹ
9h-9h30 : ngủ nap 1
10h30-11h : thức dậy
11h-11h30 : ăn dặm kiểu nhật
12h-12h30 : ty bình 180ml sữa mẹ
14h : ngủ nap 2
16h : sữa mẹ 180ml
17h30 : ăn dặm bé chỉ huy + ăn dặm kiểu nhật
18h : tắm
19h : sữa công thức 200ml
19h30- 20h : đi ngủ tới 7h sáng hôm sau

source

Bài viết cùng chuyên mục