Wed, 07 / 2021 | helios

Hôm nay con được đi siêu thị chọn bánh ăn vặt cho mình, có nhiều bánh ăn vặt lắm nhưng con 6 tháng tuổi nên chọn loại 6 tháng tuổi thôi. Mẹ con gợi ý mua bánh ăn dặm Pigeon vị cá mòi cho con, vì con ăn rất ngon. Vừa đi siêu thị về […]Hôm nay con được đi siêu thị chọn bánh ăn vặt cho mình, có nhiều bánh ăn vặt lắm nhưng con 6 tháng tuổi nên chọn loại 6 tháng tuổi thôi.

Mẹ con gợi ý mua bánh ăn dặm Pigeon vị cá mòi cho con, vì con ăn rất ngon. Vừa đi siêu thị về đói quá mẹ chưa kịp bóc thì con đã gặm luôn cái hộp rồi.

Với 2 chiếc răng, con ăn bánh ăn dặm Pigeon rạo rạo mẹ nhìn chỉ có say đắm thôi nha.

Cô chú xem con ăn bánh tập 1 nhé, lần đầu con được ăn bánh ăn dậm đấy

#goiybanhandam
#banhandampigeon
#sou6thangtuoi
#hanhtrinhandamcungcon

source

Bài viết cùng chuyên mục